Det här är en vanlig fråga och det finns inget självklart svar. I det här fallet då han flyttar in till dig behåller du bostaden vid separation. Ingen bodelning av själva bostaden kan bli aktuell. Därför kan det vara rimligt att du står för lånet, du får ju hela eventuella värdestegringen. Å andra sidan tar du hela risken för prisfall. Samtidigt kan det vara rimligt att han betalar en del av kapitalkostnaden, en kostnad han skulle få om han bodde i en hyresrätt och hyresvärden har lån på fastigheten.

Ett alternativ kan vara att räkna ut motsvarande hyreskostnad på orten och dela på hälften. Blir det mer än halva månadsavgiften men mindre än hälften av månadsavgiften och räntekostnaden tillsammans så kan det vara en väg att gå. Ert bohag ska ni göra så här med: det ni har med er in i boet skriver ni upp i en förteckning i två exemplar som ni båda undertecknar. Det ska vara sådant som ni inte ska bodela om ni skulle flytta isär.

Om ni köper något senare som inte ska ingå i bodelning kan ni fylla på listorna (signera tilläggen då). Men bättre kan det vara att dela på större inköp till hemmet när ni bor ihop. Samtidigt är det bra att dela på alla vardagskostnader som mat, bensin, förbrukningsvaror, tele, tidningar och bredband. För det kan man inte bli kompenserad för i en bodelning sambor emellan.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank