Inkomstpensionen, den statliga som redovisas i det orangea kuvertet, går inte att flytta. Däremot kan du själv välja förvaltare för din premiepension via den nya Pensionsmyndigheten.

Beroende på om och i så fall vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom så kan du eventuellt välja förvaltare för hela eller delar av din tjänstepension.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP