Hej Sam!

När det gäller makroekonomiska frågor tar jag hjälp av Ekonomiska Sekretariatet på Swedbank. Ekonomerna där tror att det finns risker för att återhämtningen i konjunkturen kan få sina avbrott. Det finns många hot som lurar bakom hörnet. Under främst nästa år kan exempelvis åtstramningen i finanspolitiken i industriländerna göra att återhämtningen tappar fart samtidigt som det finns risk för att finanssektorn åter kan bli instabil. Det vill säga inte så självklart att konjunkturen kommer att gå som tåget framåt (så där som tågen förr gjorde) och vi ska nog inte se fram mot en lugn och behaglig resa. Den globala tillväxten ser ändå rätt stark ut, och den svenska ekonomin klarar av ytterligare stimulanser om så skulle behövas, men västvärldens problem kan för individer i Sverige betyda viss osäkerhet.

Räntan behöver höjas för att dämpa inflationen i god tid, men får inte dämpa i nuläget för mycket. Eftersom den svenska ekonomin går bättre än i många andra länder vill Riksbanken fortsätta höja räntan. Riksbankens prognos är nu att höjningen i år blir något större än i tidigare prognoser, men att räntan under 2011 stiger i en något lugnare takt. Fram till slutet av 2013 kan reporäntan ligga 3,5 procentenheter högre än idag. Men skulle den statsfinansiella krisen i Europa förvärras kommer både tillväxten och Riksbankens räntehöjningar att bli väsentligt lägre.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank