Hej PO!

Enligt Inkomstskattelagen så måste man vara 55 år för att kunna ta ut sin pensionsförsäkring och den kortaste uttagstiden är 5 år, men utbetalning kan ske före 55 års ålder till den som enligt lagen om allmän sjukförsäkring fått rätt till sjukersättning som inte är tidsbegränsad.

Om det finns särskilda skäl kan alltså skatteverket medge att pensionen får betalas ut före 55 år, men sådan dispens ges bara om behov av pensionsutbetalning har uppkommit vid till exempel varaktig sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP