Konsolideringsgrad i pensionssammanhang är bolagets förmåga att betala ut inbetalda premier och fastställd återbäring när det är dags för pension. Ju bättre konsolideringsgrad desto bättre är företagets förmåga att fullgöra sina åtagande till sina sparare, det vill säga dig.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP