Hej!
Reporäntan har höjts två gånger i år, i juli och i september. Bankernas utlåningsräntor bestäms utifrån hur stora upplåningskostnader banken har. Dessa styrs inte enbart av reporäntan - det är andra faktorer och andra marknadsräntor som spelar in. Den senaste tiden har bankernas upplåningskostnader ökat. Ett skäl till det är att Stibor– räntan, den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra, har ökat eftersom det finns en förväntan i marknaden att riksbanken kommer att höja reporäntan stegvis.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank