Miljökatastroferna avlöser varandra och jag har färska nyhetsbilder av det röda slammet i de ungerska byarna på näthinnan. De gör mig också påmind om oljan som nådde Mexikanska golfen i somras. Hemska bilder på fruktansvärda katastrofer.

Vi konsumenter känner oss ofta maktlösa inför det faktum att vi tror oss kunna göra så lite, men vi kan göra mer än vi tror. Bland annat med vårt sparkapital. Pensionskapitalet inte minst. Hur vi väljer att placera våra pensioner är en maktfaktor och ett sätt att visa att vi vill göra skillnad. Och har vi egentligen råd att inte göra något alls.

Att placera ansvarsfullt med hänsyn till miljömässiga, sociala och mänskliga rättigheter innebär inte att du gör avkall på avkastning och framtida besparingar som många tror. Tvärt om. Allt fler studier visar att företag som agerar ansvarsfullt är framtidens vinnare och ger högre avkastning. Att ansvarsfulla investeringar är den enda rätta vägen. Både om du vill ha en bra pension men också om du vill ha en bra värld att gå i pension i.

Ansvarsfullt företagande är för mig därför inte bara en ”god sak” utan en självklar sak.

Det är helt enkelt förknippat med allt för stora risker när företag inte agerar ansvarsfullt. Pengar som gått förlorade på grund av miljökatastrofer de senaste åren överstiger vida det kapital som gick förlorat under finanskrisen. Miljökatastrofer är varaktigare och mer kostsamma för bolagen och slår hårt mot samhällena runt omkring.

Bolag som på grund av oansvarigt agerande är orsaken till dessa enormt kostsamma och tragiska katastrofer förlorar inte bara faktiska pengar utan även kapital i form av förlorat anseende som kan vara svårt att reparera och att värdera i ekonomiska termer. Och i slutänden är det vi sparare som får betala. Med våra besparingar.

Jag är övertygad om att framtidens vinnare är företag som förstår de globala utmaningar vi står inför och som kan bemöta dem i sin dagliga verksamhet. Som visar för sina kunder att de vill vara en del av lösningen. På ett ansvarsfullt och transparent sätt.

Så använd din makt. Visa att du bryr dig och visa att du vill göra skillnad. Och fortsätt att drömma om en bra pension i en bra värld.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP