Många ser fram emot nästa fas i livet. De flesta ser framför sig ett aktivt liv med resor och andra aktiviteter och det finns många drömmar som ska genomföras. Vi lever allt längre, är friskare och våra krav på tillvaron har blivit högre. Visst ska vi leva i nuet men det är även bra att planera för morgondagen. Ansvaret ligger till stor del på varje enskild individ att pensionen blir så bra som möjligt. För att hinna göra skillnad i ekonomin som pensionär är det bäst att börja planera och göra val i god tid innan.

Om pensionssystemet
Nuvarande pensionssystem infördes 1999 och påverkar alla som är födda 1938 och senare. De som är födda 1954 omfattas helt och de som föddes 1938 till 1953 får pension från båda pensionssystemen. En bra start är att gå in på http://www.minpension.se där finns uppgifter om hur din pension kan komma att bli.

Din inkomst som pensionär kan komma från olika håll:

Inkomstpension
Inkomstpensionen är den största delen i den allmänna pensionen. Storleken beror på vilken inkomst du har under din yrkesverksamma del av livet upp till drygt 380 000 kronor per år (år 2010). Cirka 16 procent av din pensionsgrundande inkomst bokförs varje år i ditt namn. Beloppet räknas upp med den genomsnittliga inkomstökningen varje år.

Tips till högre inkomstpension
Genom att börja arbeta i tidig ålder och även arbeta längre än 65 år höjs inkomstpensionen. En hög och jämn inkomst under arbetslivet är en fördel.

Premiepension
Cirka 2,5 procent av din arbetsinkomst avsätts till din premiepension varje år. Genom att välja upp till fem fonder kan du själv påverka avkastningen på kapitalet. Du kan byta fonder när du vill.

Tips till högre premiepension
Kontrollera fonderna minst en gång per år och byt fonder om du inte är nöjd. Välj till stor del aktiefonder om det är många år kvar innan pension. Men gå stegvis ur aktiefonder till räntefonder för att värdesäkra ett tag innan uttag ska göras.

Avtalspension
De flesta arbetsgivare betalar en avtalspension till sina anställda. Den ser olika ut beroende på var du arbetar. En del ska du själv bestämma placering av och oftast är det beloppet högre än premiepensionen. Är du osäker på hur den fungerar, fråga personalavdelningen eller en försäkringsrådgivare.Tips till högre avtalspension
Se över placeringen regelbundet och gör omplaceringar om du inte är nöjd. Lägg till eller ta bort efterlevande skydd efter din livssituation och kontrollera att rätt förmånstagare är inskriven.

pensionssparande
De flesta behöver ett eget sparande för att minska inkomstbortfallet vid pensioneringen. Framförallt om du har tänkt sluta arbeta tidigare än 65 år. Sparandet kan ske på olika sätt och det gäller att välja något som passar sin egen situation. Prata med en försäkringsrådgivare om du är osäker på vad som passar dig bäst.

Tips till högre privat pensionssparande
Genom ränta på ränta effekten är det bra att börja spara så tidigt som möjligt. Ett litet sparande under lång tid blir ett stort belopp i slutänden. Välj ett sparande som är flexibelt där du kan fylla på och göra uppehåll när du önskar. Fundera på om du behöver efterlevandeskydd eller inte.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar