De flesta svenskar vet att en god avkastning på pensionskapitalet är viktigt för den framtida pensionen. Tyvärr är inte så många som är medvetna om hur stor betydelse avgifterna har. En färsk undersökning visar att nästan hälften av svenskarna aldrig har kontrollerat hur stora avgifter man betalar till sitt pensionsbolag. Samtidigt påverkar faktiskt avgifterna den framtida pensionen mer än de flesta tror.

Hur mycket pengar det handlar om varierar beroende på vilken arbetsgivare du har, hur gammal du är, vilken månadslön du har och vilket pensionsbolag det är som förvaltar dina pensionspengar.

Skillnaderna i kostnad mellan de olika pensionsbolagen är allra störst för kommun- och landstingsanställda. För en kommun- och landstingsanställd 25-åring med 25 000 kr i månadslön kan skillnaden i betalda avgifter vid 65 års ålder handla om hela 96 000 kronor beroende på val pensionsbolag! Dessa 96 000 kronor hade gagnat den anställdes ekonomi på ett bättre sätt genom att i stället ligga kvar i pensionspåsen och dessutom haft chans att växa under tiden, som i detta exempel omfattar 40 år.

För en statligt anställd är motsvarande skillnad ca 55 000 kr och för en privatanställd tjänsteman 33 000 kr. Bland privatanställda arbetare är skillnaden minst, men det handlar trots allt om hela 7 000 kr för dessa anställda.

Siffrorna i nyss nämnda exempel är hämtade från Konsumenternas Försäkringsbyrå och gäller traditionell försäkring. På deras hemsida kan du själv gå in och enkelt räkna ut hur höga avgifter just du betalar till ditt pensionsbolag. Knappa in din ålder och månadslön så får du på ett par minuter veta hur mycket avgifter du kommer att betala fram till 65 års ålder vid val av olika pensionsförvaltare.

Jag vill uppmana er alla att gå in på Konsumenternas Bank- och finansbyrå https://www.konsumenternas.se/
och räkna ut hur höga tjänstepensionsavgifter du betalar. Det kan innebära ett lättförtjänt tillskott i plånboken på ålderns höst.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension