Hej!

Om du vill kan du månadsspara en liten del av pengarna på ett vanligt sparkonto, som ditt barn känner till. Involvera barnet i sparandet i takt med att han/hon blir äldre. Förklara varför det är bra att spara och prata om vad barnet ska använda sina pengar till. På så sätt lär du ditt barn att spara och att hantera pengar. För resterande månadssparande föreslår jag att du väljer ett fondsparande fördelat på de fonder du väljer.

För engångsplaceringen på 40 000 kr föreslår jag att du delar upp beloppet och placerar i olika fonder. När du sparar på så lång sikt bör du överväga att spara i aktiefonder. Visserligen innebär sparande i aktiefonder alltid en risk, men placeringstiden är lång och när du månadssparar köper du fondandelar till ett lägre pris när börsen går ned. Det minskar risken. Om du väljer breda aktiefonder minskar du också risken. Kontakta gärna din bank eller en placeringsrådgivare för att få hjälp med fondvalet.

För att inte råka ut för en börsnedgång precis när du ska ta ut pengarna föreslår jag att du flyttar pengarna till fonder eller konton med lägre risk i god tid innan uttaget.
Om du sparar i barnets namn får barnet deklarera när fondandelar säljs. Sparar du i ditt eget namn är det du som deklarerar och det är också du som har möjlighet att använda dig av eventuella förlustavdrag, som barnet kanske inte har någon glädje av. Se över placeringen regelbundet.

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank