Hej Johan!

Jag tycker att det låter som att du har en bra uppgörelse med din arbetsgivare. ITP 1 är en modern och flexibel pensionslösning som du kontinuerligt kan anpassa efter hur din livssituation förändras.

Alla stora kollektivavtalen som finns, privatanställda tjänstemän, privatanställda arbetare, kommun- och landstingsanställda eller statligt anställda, går mot premiebestämda lösningar dvs. där du hela tiden vet vad din arbetsgivare betalar in till din pension.

Du kan sedan själv bestämma hur du vill placera inbetalningarna, i antingen en traditionell försäkring eller fondförsäkring. Eftersom du är så ung som du är skulle jag rekommendera fondförsäkring. I en premiebestämd lösning (ITP1) går det dessutom att välja efterlevandeskydd vilket är bra om du har eller skaffar familj.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP