Hej!

Det är klokt av er att ni har börjat planera för pensionsåren. Att ni inte har lån eller krediter är givetvis en stor fördel för er.

En första fråga är: blir verkligen pensionen bara cirka hälften av det ni har nu? Pensionen består av tre delar:1) allmän pension 2) inkomstpension, som era arbetsgivare har betalat in. 3) eventuellt privat pensionssparande. I det orange kuvertet får ni bara uppgift om den allmänna pensionen. Lättaste sättet att få en sammanställning på både allmän pension och inkomstpension är att gå in på minpension.se, om ni inte redan har gjort det. Där kan ni också lägga in eventuellt privat pensionssparande.

Ett sätt att höja sin pension är att jobba längre. Tar ni ut er pension ett år före 65 års ålder sänks pensionen med ca 6 % varje månad livet ut. Tar ni ut er pension först vid 66 eller 67 års ålder ökar pensionen rejält. Så ett första tips är att arbeta åtminstone fram till 65 års ålder om ni har möjlighet till det. På minpension.se kan ni göra egna beräkningar och se hur er pension påverkas.

Ni kan ha rätt till bostadstillägg utöver er pension. På pensionsmyndigheten.se kan ni göra en preliminär beräkning.

Nästa steg är att ni fortsätter det jobb ni har påbörjat: Att se över utgifterna. Tänk också på att en del utgifter, till exempel transporter och kläder, kan minska när ni inte längre jobbar. Skriv gärna ned vad ni lägger era pengar på idag och diskutera vad ni kan dra in på redan nu. Spara mellanskillnaden och bygg upp ett sparande som ni kan använda när ni går i pension.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank