Hej!

Tolkar jag dig rätt så är din vinst 600 000 kr. Reavinstskatten vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter är 22 % och då bör din vinstskatt bli 132 000 kr och du har kvar lite drygt 460 000 kronor. I skatteverkets broschyr SKV 321 finns mer information om hur du deklarerar försäljning av bostadsrätter.

Alternativ A:
Fördelen med alternativ A är att du betalar av hela topplånet och en stor del av bottenlånet. Dina totala månadsutgifter minskar direkt med 1 500 kronor plus dina räntekostnader. Har du bundit din ränta på bottenlånet finns det risk för att du får betala ränteskillnadsersättning. Då är det mycket tveksamt om du ska lösa delar av bottenlånet. Rådgör med din bank.

När det är dags att renovera fritidshuset måste du troligen höja lånen igen. Ofta medför det inte någon extra uppläggningsavgift eller kostnad. Däremot tar banken en ny kreditupplysning innan de beviljar en höjning av dina lån.

Alternativ B:
Finns det risk för att din familjesituation eller inkomstsituation ändras till det sämre är det inte säkert att du blir beviljad en höjning av dina lån. Då kan alternativ B vara att föredra. Likaså om du ska renovera inom en mycket snar framtid. Eller om du under en tid vill spekulera i att få högre avkastning genom att placera 200 000 kr jämfört med att amortera 200 000 kr på bottenlånet.

Alternativ C:
Det finns tre olika typer av studielån med olika villkor. Äldre studielån har mer förmånliga ränte- och återbetalningsregler. Om din inkomst försämras kraftigt så att du får svårt att betala dina lån finns möjlighet att ansöka om nedsättning av ditt återbetalningsbelopp. Den möjligheten saknas för vanliga banklån. Av den anledningen kan det vara en poäng att ha kvar studielånet. Räntan på studielån som tagits efter år 1989 är 2,4 %. Du får inte göra ränteavdrag. Jämför villkoren på dina studielån med det dina banklån innan du bestämmer dig för att betala av studielånet.

Lycka till med försäljningen av bostadsrätten och renoveringen av fritidshuset!

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank