Beroende på vilket avtalsområde du tillhör rekommenderar jag att du går in på respektive valcentrals hemsida. För privatanställda tjänstemän gäller http://www.collectum.se, för arbetare http://www.fora.se, kommun- och landstingsanställda loggar in på http://www.pensionsvalet.se eller http://www.electum.se och slutligen statligt anställda på http://www.spv.se.

Ett annat tips är besöka Konsumenternas Försäkringsbyrå på http://www.konsumenternas.se.

En bra jämförelsesida för fonder är också http://www.morningstar.se och för traditionellt förvaltad försäkring finns information att söka på Försäkringsförbundets hemsida, http://www.forsakringsforbundet.se.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP