Hej Robin!

Ett första sätt att minska din risk är att månadsspara. När värdet på dina fonder går ned köper du andelar billigt och när värdet på fonden ökar köper du andelar till lite högre pris. På så sätt jämnas ditt anskaffningsvärde ut över tiden. Ett annat sätt är att du väljer flera olika fonder, gärna 5-10 fonder. Ett tredje sätt är att välja breda fonder som placerar i olika branscher i olika länder.

Du bör sträva efter att välja fonder med så låg förvaltningsavgift som möjligt. Därför föreslår jag att du i första hand väljer indexfonder när du investerar i aktiefonder. Indexfonderna investerar i ett stort antal aktier som motsvarar den marknad du har valt. Därför följer indexfonderna marknadens utveckling väl samtidigt som förvaltningskostnaderna hålls nere.

Så till frågan om vilken typ av fonder du kan välja om du sparar på lång sikt med medelrisk. Det finns ju inget facit på denna fråga men ett förslag kan vara att du väljer följande mix:

50 % globala aktieindexfonder
20 - 25 % räntefonder
15 - 20 % svenska aktieindexfonder
10 % aktieindexfonder på tillväxtmarknader

Lycka till med ditt fondsparande!

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank