Du behöver pengarna inom två år och vill få ut bästa möjliga – du menar: avkastning? Jag utgår från att du verkligen behöver ha pengarna då och inte vill riskera kapitalet. Då finns det i stort sett bara räntemarknaden att placera på. Bästa bankränta kan du söka på nätet, till exempel på Compricers hemsida.

Olika kombinationer är möjliga att göra med ränteplaceringar, t.ex. aktieindexobligationer. Då satsas dina pengar i en obligation utifrån vad du ska få ut en dag, garanterat. Men obligationen kostar mindre, så mellanskillnaden används för olika instrument som ska ge hävstång på någon marknad, aktie, råvaru eller annan. Du riskerar inte ditt kapital, bara avkastningen, med möjlighet att få betalt om marknaden går bra.

På räntemarknaden finns också fonder. Just nu när räntorna förväntas stiga, är det korta placeringar som är intressanta. Långa obligationsfonder kan sjunka i värde på så här pass kort sikt. Det är också en signal om att inte binda räntorna för länge även om det kan se attraktivt ut för dagen.

Räkneexempel: 500 000 kr till 1 % ränta i 2 år har vuxit till 507 000 kr. Till 2 % har beloppet vuxit till 514 100 kr och till 3 % 521 200 kr. Det är alltså svårt att få någon riktig tillväxt på kort tid och med ”säker” placering.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank