Min uppfattning är inte att bankerna generellt döljer något.

Det som kan vara bra att veta är att genom att du placerar dina tillgångar i en kapitalförsäkring kommer du åt schablonbeskattningen på strax under 1 procent (27 procent x snittet på statslåneräntan de senaste 3 åren), istället för en kapitalvinstbeskattning på 30 procent som gäller om du istället placerar direkt i aktier eller fonder.

För att tillhandahålla kapitalförsäkring tar bankerna och försäkringsbolagen ut en årlig avgift som varierar mellan bolagen. Vissa banker och försäkringsbolag erbjuder kapitalförsäkringar utan värdebaserade avgifter och räknar istället med att tjäna pengar på transaktionsavgifter på de affärer du gör inom ramen för din försäkring.

Kapitalförsäkringar brukar vara attraktiva i tider av börsuppgång och för att den ska vara lönsam bör du ha cirka 4 – 5 procent i avkastning, pga. schablonskatten. Det kan dock vara lite sämre vid ett eventuellt börsfall, eftersom förlusterna inte är avdragsgilla och försäkringsbolagets kostnader liksom avkastningsskatten kvarstår.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP