Hej Johan!
Du har rätt i att avgränsningen ibland är svår och det är därför extra viktigt att vi på KPA Pension är tydliga med vad vi menar med etiska investeringar. KPA Pension förvaltar kundernas pensionspengar enligt tydliga etiska placeringskriterier. Det betyder att vi investerar i företag som tar ett aktivt ansvar för människa och miljö. Vår ambition är att påverka företagen att arbeta för mänskliga rättigheter och god miljö, men mot korruption. Vi investerar däremot inte alls i bolag som arbetar med tobak, vapen, alkohol eller kommersiell spelverksamhet. Vi följer Fondbolagens förenings rekommendationer om vad som kan kallas för etisk investering.

När KPA Pension investerar i företag föregås det av en djupgående granskning. Utvärderingarna genomförs av våra egna bolagsanalytiker samt i samarbete med Sveriges ledande leverantörer av etisk granskning, GES Investment Services. Hela vårt innehav granskas två gånger per år och bolagen betygssätts utifrån hur de hanterar t ex miljö och mänskliga rättigheter. Då kan vi fastställa vilka företag som ska tillåtas för investering, vilka som ska kontaktas om förbättring för att bli möjliga att investera i längre fram och vilka bolag som är olämpliga.

Vi lyssnar kontinuerligt på våra kunder som ger oss ett stort stöd i arbetet för mänskliga rättigheter och miljö. Tron på att vi tillsammans gör skillnad är stark. I vår senaste kundundersökning 2009 tycker nio av tio pensionssparare att det är mer meningsfullt att pensionsspara etiskt än att skänka pengar till välgörande ändamål eller handla rättvisemärkt. Vi frågar också kunderna inom vilka områden KPA Pension ska arbeta med aktiv företagspåverkan och inom vilka områden de helst vill slippa placera sina pensionspengar.

Jag hoppas att det blev lite tydligare nu hur vi arbetar och vilka avgränsningar vi gör. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Sofia Hagman, CSR ansvarig på KPA Pension, eller läs mer på www.kpa.se.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension