Hej!

Låg risk hänger ofta ihop med låg avkastning. Högre risk ger möjlighet till högre avkastning men med större risk att förlora pengar. Vill du ha en säker placering rekommenderar jag något av följande alternativ:

Sparkonto utan bindningstid. Sparräntan är för närvarande upp till 3,0 procent. Kolla hur många fria uttag du får göra per år. Fler uttag leder till uttagsavgifter som minskar avkastningen.

Sparkonto med bindningstid. Sparräntan är högre än på sparkonton utan bindningstid och ökar ju längre du binder pengarna. Mycket tyder på att räntorna är på väg upp. Binder du räntan får du inte ta del av den eventuella ränteuppgången. Fördelen är däremot att du vet vad du får för avkastning oavsett hur räntorna utvecklas. Tänk på att sparräntan på bundet sparande ofta avser den fasta räntesatsen under hela bindningstiden. Fråga efter den effektiva årsräntan, som normalt är lägre än den angivna fasta räntesatsen.

Se alltid till att dina pengar omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar dina sparpengar om banken eller kreditmarknadsinstitutet går i konkurs. Insättningsgarantin höjdes till 100 000 Euro, ca 900 000 kronor, från och med 1 januari 2011.

Ett annan trygg sparform är att spara på svenska statens Riksgäldskonto. Du kan välja mellan rörlig ränta och bunden ränta på olika bindningstider. Väljer du fast ränta kan du lägga till ett inflationsskydd. Då är du garanterad en liten avkastning utöver inflationen. Räntesatsen på Riksgäldskonto är för närvarande lägre än på sparkonton i bank. Riksgälden erbjuder också premieobligationer. I stället för ränta har du möjlighet till den vinst som lottas ut några gånger per år.

Kapitalskatten är 30 procent oavsett vilken sparform du väljer. En kapitalförsäkring beskattas däremot på annat sätt, men är avkastningen på din placering låg lönar det sig oftast bättre att direktspara.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank