Det första du ska göra är att fundera på vilket sätt du vill spara, det vill säga hur. Det urvalet bör ske i förhållande till tiden du har kvar tills du går i pension. Generellt kan man säga att har du mer än fem år kvar, bör du satsa på en fondförsäkring och har du mindre än fem år bör du kanske satsa på ett tryggare alternativ, så kallad traditionell förvaltning.

Om du vill spara i fonder är det bra att få en bild av vilken typ av fonder du kan välja mellan.

Många företag erbjuder en fondförvaltningstjänst där du får hjälp med fondbyten och att se över dina fonder regelbundet. En professionell förvaltare sköter då dina fondbyten åt dig. Du behöver bara bestämma vilken risknivå du vill ha på ditt sparande och dina pensionspengar blir aktiva utan att du själv behöver vara det.

Väljer du traditionell förvaltning är det viktigt att du känner dig trygg med att bolaget du väljer hanterar dina pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det är dina pengar som bolaget får förtroendet att förvalta.

När du bestämt dig för sparform, bör du skaffa dig en bild av de olika bolagen. Det gör du enklast genom att gå in på de valbara bolagens hemsidor eller kampanjsidor.

Att titta på avgifter och avkastningshistorik är bra, men det är lika viktigt att titta på hur bolagen ser på framtiden och hur de är rustade att bemöta den. Vilka värderingar de har och att de stämmer överens med dina egna.

Sen tycker jag personligen att det är viktigt att titta på hur bolagen investerar pengarna, det vill säga om bolagen utöver ekonomiska aspekter också väger in miljömässiga och sociala aspekter. Det är nämligen min övertygelse att det är de ansvarsfulla bolagen som kommer att vara vinnarna på sikt. Dessutom kan du genom ditt sparande vara med och göra skillnad. Vi ska ju inte bara ha en bra pension, vi ska ju även ha en bra värld att gå i pension i.

Mer om de olika sparformerna
www.youtube.com/c/spppension

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP