Åtta av tio pensionärer har tjänstepension och får utbetalning från den varje månad. Det talas en hel del om hur allmänna pensionen förändras år från år. Reglerna är säkert lite av en djungel för den som inte är insatt, men när det gäller tjänstepensionerna som är förmånsbestämda är det inte heller lätt att förstå alla gånger hur det går till.

Förmånsbestämd pension är den typ av tjänstepension som gällde innan alla avtalen förhandlades om. Nu är det oftast premiebestämda pensioner som gäller. Men många har och kommer att ha rätt till förmånsbestämd pension i ett antal decennier framåt. Och tjänstepensionen för inkomster över taket i allmänna pensionen finns fortfarande kvar inom statliga och kommunala avtalen. Inom ITP2 finns den kvar för samtliga oavsett lönenivå.

De flesta förmånsbestämda pensioner räknas upp med inflationen på ett eller annat sätt, inte helt förutsägbart. För dem som varit privatanställda tjänstemän eller arbetare skrevs dock inte pensionerna ned till 2010, trots deflation. Prisbasbeloppet sjönk ju. Därför har man valt att låta beloppen ligga stilla även till i år. Alltså oförändrade utbetalningar i kronor räknat.
För statligt anställda och kommunalt anställda, som gick i pension 2002 eller senare, räknades däremot beloppen ned 2010 och när de nu räknas upp med 0,94 procent är de också tillbaka på 2009 års nivå,

Och så till den svåraste varianten: kommunala tjänstepensioner för dem som gick i pension före 2002. Deras utbetalningar ska bruttosamordnas med allmänna pensionen. Där finns också en garanti att pensionen minst ska följa inflationen från 2002. Nu sjönk allmänna pensionen förra året och även prisbasbeloppet sänktes. Det ledde till att hela pensionen sänktes till den garanterade nivån. Till i år höjdes därför hela pensionen, inklusive allmänna, med inflationen, 0,94 procent. Det var den största höjningen i kronor räknat, även om den ännu inte är tillbaka på 2009 års nivå.

Krångligt? Ja! Och varför är fortfarande förmånsbestämda pensionerna knutna till inflationen. Det ger enbart en värdesäkrad utbetalning, inte någon standardhöjning. Till och med den allmänna pensionen, inkomstpensionsdelen, räknas upp med löneutvecklingen i samhället, men att löntagarna accepterat att tjänstepensionen inte ska kunna få en bättre utveckling än inflationsuppräkning är mig en gåta. Det gäller i alla fall de pensioner där arbetsgivarna sätter av reda pengar varje år. De förvaltas väl på något bra sätt? För ingen vill väl framstå som dålig förvaltare? Vem som ska få del av avkastningen kan faktiskt diskuteras. Det borde vara fackföreningarna som startar denna diskussion.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank