Hej Lena,
du ställer relevanta frågor och jag ska försöka ge mina tankar och råd kring dessa. Om det bolag du funderar att flytta dina pengar till har lägre avgifter än övriga bolag är det ur den aspekten lönsamt att samla dina pengar i detta bolag. Hur mycket du kan tjäna på minskade avgifter beror på hur stor skillnaden mellan bolagens avgifter är, vilket du enkelt själv kan räkna ut på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats. Om alla bolag skulle ha lika hög avkastning skulle det ur den synvinkeln vara bäst att samla allt sparande hos ett bolag. Men eftersom man aldrig kan veta hur hög avkastningen blir för ett bolag, bör man vara medveten om att det innebär en minskad riskspridning att samla alla pengar i ett bolag. Jag råder dig att gå in på de aktuella bolagens webbplatser och skapa dig en bild över hur avkastningen sett ut över de senaste åren.

Sammanfattningsvis är det inte helt rättvisande att titta på avkastning och avgifter var för sig. Istället bör du försöka skaffa dig en helhetsbild som speglar hur ditt kapital utvecklas. Jag tycker också att du ska kontrollera att det eller de bolag du väljer investerar pengarna ansvarsfullt med hänsyn till människa och miljö. Du behöver inte betala någon skatt om du flyttar din avtalspension mellan bolagen.

Anne Lydén
Pensionexpert
KPA Pension