Det är bra att du är engagerad i din pension. Det är alldeles för många som inte ens funderar över hur de ska finansiera livet när de slutat arbeta.

Generellt brukar vi rekommendera att man satsar på en fondförsäkring om man har lite länge tid kvar till pensionen, medan ett tryggare sparande kan vara att rekommendera om det snart är dags för pension.

Eftersom jag inte vet vilken typ av sparande du har idag, hur lång tid du har kvar till pension och hur just din specifika livssituation ser ut är mitt förslag att du tar kontakt med en pensionsrådgivare som kan hjälpa dig att se över ditt nuvarande sparande. Då tittar ni gemensamt igenom vilken typ av sparande som skulle passa just dig och din unika situation och hur du skulle kunna komplettera ditt tjänstepensionssparande med ett privat sparande.

Jag skulle även rekommendera dig att gå in på http://www.minpension.se. En kostnadsfri tjänst där du får en samlad bild av din pension. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Sen tycker jag personligen att det är viktigt att titta på hur bolagen investerar pengarna, det vill säga om bolagen utöver ekonomiska aspekter också väger in miljömässiga och sociala aspekter. Det är nämligen min övertygelse att det är de ansvarsfulla bolagen som kommer att vara vinnarna på sikt. Dessutom kan du genom ditt sparande vara med och göra skillnad. Vi ska ju inte bara ha en bra pension, vi ska ju även ha en bra värld att gå i pension i.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP