Eftersom det är relativt kort tid du tänker dig att placera pengarna kan räntefond eller en fond med lågriskprofil vara ett alternativ.

Vill du ta större risk och kan tänka dig att pengarna förlorar i värde för att eventuellt tjäna mer kan du placera pengarna i fonder med högre risk. Men det är då viktigt att du har is i magen och att du bevakar placeringen kontinuerligt och säljer i rätt tid.

Mitt förslag är att du tar kontakt meden rådgivare så att ni gemensamt tittar igenom hela ditt sparande och gör en bedömning av vad du bör satsa på.

Vad gäller frågorna om skatt föreslår jag att du kontaktar skatteverket.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP