Hej Henry!

Om jag förstår dig rätt vill du ta reda på hur mycket pengar ni har kvar efter att huset är sålt och eventuell reavinstskatt är betald. Det finns många bra mallar i Excel och Open Office men jag har inte hittat någon mall som motsvarar det du söker. Inte heller Skatteverket har någon kalkylmall för beräkning av reavinstskatt.
Ett alternativ är att kontakta en mäklare eller er bank och fråga om ni kan få hjälp med en preliminär beräkning. Ett annat alternativ är att ta fram papper och penna och göra jobbet själv. Information finns i Skatteverkets broschyr ”Försäljning av småhus”, SKV379. Uträkningen kan göras på blankett SKV2105. Ring Skatteverket om ni vill ha hjälp.

Vill ni göra en hushållsbudget och lägga in olika framtida boendekostnader finns flera bra mallar i både Excel. Det är bara att välja under rubriken ”mallar”.


Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank