Det finns en regeringspromemoria med förslag på hur ett investeringssparkonto skulle kunna se ut. Det är alltså inte ens en proposition. Men man tänker sig att det ska finnas tillgängligt redan nästa år, vilket kan låta optimistiskt.

Förslaget innebär att en privatperson ska kunna spara i olika sparformer inom kontot. Flyttar mellan fonder, aktier och konto utlöser inte kapitalvinstskatt och ska inte behöva deklareras. Enbart marknadsnoterade värdepapper ska man kunna placera i, inte onoterade. Men en skillnad mot dagens kapitalförsäkringar är att man själv står som ägare till värdepapperen. Kontot omfattas av insättargarantin.

Beskattning sker årligen utifrån en schablonberäknad avkastning. Underlaget ska beräknas utifrån genomsnittet av värdet vid ingången av årets fyra kvartal plus insättningar till kontot under kvartalet. Man ska alltså inte kunna göra uttag och insättningar för att undgå skatt. Avkastningen utgår från statslåneräntan den 30 november året före plus 0,75 procentenheter. Tyvärr så ingår det i förslaget att själva skattesatsen blir 30 procent. Man ska nämligen ta upp schablonintäkten som inkomst av kapital. Även för kapitalförsäkringar kommer skattesatsen att bli 30 procent, i stället för dagens 27 procent.

Enligt tidningen Aktiespararen ökar skatteuttaget med 30 procent jämfört med dagens skatteuttag på kapitalförsäkringar. Även för kapitalförsäkringar kommer det, enligt förslaget, att bli svårare att komma undan skatten genom ändrad beräkning av kapitalunderlaget. Man ska ha möjlighet att ha flera investeringssparkonton och kunna flytta mellan dem.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank