Hej Sigurd,
syftet med så kallade generationsfonder och produkter som bygger på samma princip är att du ska få en lägre risk och tryggare placering av ditt pensionskapital desto närmare pensionering du kommer. Detta för att du under pågående pensionsutbetalning ska vara garanterad storleken på pensionen. De flesta generationsfonder placerar automatiskt om kapitalet till en traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta i samband med att pensionen börjar utbetalas. I andra fonder står man kvar i vald fond och måste själv aktivt placera om kapitalet om man inte vill kvarstå i fonden under utbetalningstiden.

Det är sant att du förhoppningsvis har många år kvar som pensionär efter att du gått i pension. Du väljer själv vilken risk du vill ta med din pension och hur aktiv sparare du vill vara som pensionär. Du kan välja en försäkringsprodukt som garanterar och värdesäkrar pensionskapitalet under utbetalningstiden. Alternativt tar du ett större ansvar själv och har pensionskapitalet placerat i aktiefonder även under pågående utbetalningstid. Väljer du att låta dina pensionspengar stå kvar i aktiefonder kommer pensionsutbetalningarna att följa börsens svängningar på gott och ont.

Mitt råd är att du bokar en rådgivning med ditt försäkringsbolag och går igenom hur dina pensionspengar är placerade och hur de kommer att värdesäkras och förräntas under utbetalnings tiden.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension