Hej Sven, förutom rabatter kan det vara bra att samla försäkringarna ifall det händer en skada som berör fler försäkringar samtidigt, exempelvis som inbrott i bilen. Om saker stjäls i bilen som ersätts via hemförsäkringen är det bra att båda försäkringarna är tecknade i samma bolag, eftersom enbart en självrisk då ska betalas mot i annat fall två självrisker.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Swedbank