Din son är ung och har lång tid kvar innan det är dags att gå i pension. Generellt kan sägas att den som har långt kvar till pensionsåldern kan ha ett sparande med relativt hög risk. I detta fall kan t ex en fondanknuten pensionsförsäkring vara lämplig och att hela eller större delen av sparandet placeras i en eller flera aktiefonder. Det är dock viktigt att din son själv funderar på vilken risk han är beredd att ta och vilket intresse och kunskap han har om aktiemarknaden.

Om din son vill ha ett tryggt sparande med garanti kan en traditionell försäkring vara att föredra. I en traditionell försäkring kan man inte påverka placeringarna själv, men försäkringsbolaget placerar normalt pensionspengarna i en mix av aktier, räntebärande papper och fastigheter.

Oavsett sparform är det viktigt att titta på avgifterna. Givet samma avkastning innebär låga avgifter alltid högre pension.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension