Hej!
Ja, i maj 2010 tog Alecta bort möjligheten att teckna en fortsättningsförsäkring. Däremot har Alecta ett efterskydd i sjukförsäkringen. Tiden för efterskyddet är olika lång beroende på vilket avtalsområde du tillhör. Är du privatanställd tjänsteman har du ett efterskydd i tre månader efter att du slutat din anställning.

En sjukförsäkring täcker upp en del av ditt inkomstbortfall när du är sjuk under lång tid. Min uppfattning är också att de flesta försäkringsbolagen baserar ersättningen på din nuvarande inkomst. En del bolag räknar dessutom inte A-kassa som inkomst. Under dessa förutsättningar ser jag ingen större anledning för dig att teckna en privat sjukförsäkring. Blir du sjuk under den tid du är arbetslös får du sjukpenning. Du har alltså ingen stor förlust av arbetsinkomst som behöver täckas upp.

Är du med i ett fackförbund? En del fackförbund erbjuder sjukförsäkringar till sina medlemmar. Till exempel erbjuder Unionen försäkringar via Förenade Liv. Jag har varit i kontakt med Förenade Livs kundtjänst och de säger att de baserar ersättningen på din sjukpenninggrundande inkomst i stället för din nuvarande inkomst.

Hör med ditt fackförbund, hör med försäkringsbolaget och läs villkoren noga. Du får vara beredd på att lämna en full hälsodeklaration. Den kan innebära att försäkringsbolaget gör undantag eller avslår din ansökan.

Läs gärna mer om försäkringar på konsumenternas.se eller ring Konsumenternas Försäkringsbyrå 0200-22 58 00. Telefontid vardagar klockan 09.00 -12.00.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank