Det är svårt att ge dig ett konkret svar eftersom det är många olika faktorer att ta hänsyn till, t ex hur länge utlandsvistelsen ska pågå, om utlandsboendet är inom EU/EES-området eller inte, om du tänker förvärvsarbeta i utlandet etc. Det som kan sägas är att din allmänna pension och tjänstepension som redan är intjänad i Sverige inte försvinner inte på grund av att du bor utomlands en viss tid. Om du inte kommer att förvärvsarbeta under utlandsvistelsen kan det vara lämpligt att öka ditt eventuella privata pensionssparande alternativt att starta ett sådant sparande.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension