Hej Maria!

Ja, du är inte ensam om att tycka att elräkningen är knepig att förstå.

Har ni ett avtal om fast elpris är priset per förbrukad kilowattimme fast under hela avtalsperioden. Att era elkostnader har varit höga nu under vintern tror jag beror på att er förbrukning har ökat eftersom det har varit så kallt. Ni har alltså förbrukat ett större antal kilowattimmar. Då blir det dyrare även om priset per kilowattimme inte har ändrats.

Elkostnaden är uppdelad i två delar. Dels betalar ni en elhandelskostnad till det företag som levererar den el ni förbrukar. Ni kan själva välja vilket företag ni vill köpa el av. Ni har valt Vattenfall.

Utöver elhandelskostnaden betalar ni en nätkostnad till det företag som äger stolparna och ledningarna där ni bor. Hur stor nätkostnad ni ska betala baseras till viss del på hur mycket el ni förbrukar. Om det nu är så att Vattenfall äger ledningarna där ni bor får ni både nätkostnaden och elhandelskostnaden på samma elräkning. Då är det inte konstigt om elräkningen blir högre när förbrukningen ökar under vintern.

Ni kan bryta ett bundet avtal men ni får beredda att betala en straffavgift som varierar mellan olika företag. Ring Vattenfall och be dem reda ut begreppen innan ni bestämmer er för att bryta avtalet.

På Konsumentverkets Elrådgivningsbyrå www.konsumenternas.se finns bra information om ni vill veta mer.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank