Hej Göran!
Du behöver inte göra någonting. En del av dina pensioners förvaltning kan du inte påverka. De pensionspengar som du själv har valt förvaltare för kan du eventuellt flytta och samla i en försäkring i ett försäkringsbolag. Möjligheterna att flytta pensionspengar beror på inom vilket avtalsområde de är intjänade och det valda försäkringsbolagets egna villkor. För att du ska få svar på vad som gäller bör du kontakta det eller de försäkringsbolag som du har valt att förvalta dina pensionspengar.

Anne Lydén
Pensionsexpert
Länsförsäkringar