Vi på Länsförsäkringar har en annan typ av organisation än andra försäkringsbolag. Vi har idag 24 länsbolag uppdelade i olika län runt om i hela landet. Varje bolag är sina egna med styrelse och VD. Länsförsäkringar är kundägda och bedriver verksamhet inom deras respektive områden.

Även om du måste ha kontakt med fler bolag när du försäkrar ditt fritidshus, är fördelen bland annat att du får en lokal kontakt som har lokal kännedom, om du har oturen att råka ut för en skada.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar