Hej!
Det går inte att ge något svar på din fråga utan att ha tillgång till dina personliga uppgifter om din framtida pension. Jag föreslår att du gör följande:
  1. Samla in uppgifter om din allmänna pension och tjänstepension. Det gör du t e x via det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten när det gäller allmän pension och via värdebesked och/eller pensionsprognos från din pensionsförvaltare för din tjänstepension. Du kan också registrera dig på minpension.se och se vilka uppgifter som finns där.

  2. När du har fått en ungefärlig bild av storleken på dina framtida pensioner, kan du på de olika försäkringsbolagens och bankernas hemsidor simulera det privata pensionssparande som krävs för att uppnå den önskvärda pensionsnivån före avdrag för inkomstskatt. För att få fram det önskade beloppet efter skatt måste du göra ett antagande om din framtida inkomstskatt.


Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension