Hej, Vi här i Sverige har varit förskonade från tsunami, beroende på att förutsättningar för att en tsunami ska uppstå och slå in över Sverige är i stort sätt obefintlig, tack och lov.

Men en villahemförsäkring täcker till stor del om ett skyfall skulle inträffa som gör att vatten tränger in i bostaden, under vissa förutsättningar. Det händer också att vattendrag svämmar över och tränger in i hus, även då kan ersättning betalas ut. Om du undrar hur det ser ut för din försäkring kan du titta i villkoren eller ringa ditt försäkringsbolag och fråga.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar