Hej, en kapitalförsäkring skiljer sig mot en pensionsförsäkring på flera sätt, bl a

  • är inte sparandet förenat med avdragsrätt

  • har den högre beskattning

  • utfallande belopp är fria från inkomstskatt

  • uttagsmöjligheterna är mer flexibla.Vad gäller själva förvaltningen så kan du antingen välja mellan traditionell förvaltning eller fondförvaltning. I den traditionella förvaltningen har du en garanterad ränta men inget inflytande över kapitalförvaltningen. Väljer du fondförvaltning väljer du själv en eller flera fonder för ditt sparande. Vilket som passar dig beror på spartiden och ditt intresse och kunskap om de finansiella marknaderna.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension