Hej Olle!
Jag baserar svaret på att din nuvarande försäkring är en traditionell försäkring. I en traditionell försäkring har du inget inflytande över placeringarna. Normalt placerar försäkringsbolaget kapitalet i en blandning av aktier, räntebärande papper och fastigheter. I en traditionell försäkring har du ett garanterat pensionsbelopp med möjlighet till återbäring/avkastning. I en fondförsäkring finns ingen garanti, och generellt sett är avgifterna högre i en fondförsäkring jämfört med en traditionell försäkring. Det är just garantin och avgifternas storlek som du framför allt bör beakta inför ditt beslut. Du bör också fundera över hur riskbenägen du är samt när du planerar att gå i pension.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension