Det är svårt att svara generellt eftersom det är många faktorer att ta hänsyn till.
Du bör fundera över hur mycket du kan spara, hur stor pension du vill ha, när du vill gå i pension o s v. Det man trots allt kan säga är att ju tidigare du kommer igång med ett månadssparande, ju lägre månadsbelopp behöver du spara för att nå din önskvärda pensionsnivå.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension