Förtunnat ozonlager, läckande oljetankers, barnarbete, gifter i maten - miljöproblem och mänskliga orättvisor är en del av vår vardag. De flesta känner också igen sig i att man själv vill bidra till att kämpa för en bättre värld och ser med beundran på alla aktivister som på olika sätt kämpar för en hållbar framtid. Samtidigt har många av oss fulltecknade kalendrar med jobb, dagishämtning, städning, matlagning och sociala aktiviteter. Att få vardagspusslet att gå ihop är inte alltid lätt och tiden begränsar möjligheten att själv engagera sig för en hållbar framtid.

Det många inte tänker på är att det faktiskt finns andra sätt att göra världen lite bättre än att kedja fast sig för fred eller klättra i skorstenar. Att se till att dina pensionspengar placeras med omtanke för människa och miljö kan vara ett lika enkelt sätt som att handla ekologisk mjölk och panta burkar. Det finns nämligen mer än 160 000 000 000 000 (etthundrasextiotusen miljarder) kronor i pensionspengar i världen. Det är ungefär en tredjedel av det samlade globala börsvärdet. Tillsammans har pensionspengarna stor makt att påverka. Tänk på det nästa gång du ser över ditt pensionssparande.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension