Hej Sven, det finns idag inget som tyder på att premiepensionen kommer att upphöra. Om du inte har gjort ett aktivt val har du ditt premiepensionssparande i sjunde AP-fondens regi. Inom AP-fonden placeras pengarna i något som heter Statens årskullsförvaltningsalternativ, vilket kan sägas vara en generationsfond där kapitalet fördelas mellan aktie- och ränteplaceringar beroende på pensionsspararens ålder. Hur ickevalsalternativet står sig i förhållande till ett aktivt val går egentligen inte att svara på.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension