Valcentralerna sköter mycket av administrationen kring tjänstepensionerna vilket innebär att de bland annat upphandlar de bolag du får välja mellan, hanterar valen, förmedlar premier till valda försäkringsbolag, skickar ut årsbrev och svarar på frågor om din tjänstepension. Tanken är bland annat att begränsa urvalet för att förenkla för dig som kund, vilket man kan tycka lite olika om. Vi på SPP anser att kunden själv bör ha rätt att välja vilken leverantör de vill för sin pension och att du som kund inte heller ska behöva byta och göra omval var tredje år.

Valcentralerna är inte statliga bolag.

Hälsningar Katarina