Vi lever allt längre säger statistiken. Själv upplever jag bara att sorgerna blir allt fler ju äldre jag blir. Livet känns verkligen inte evigt! Men det är förstås en helt annan sak. Alla får vi ju inte lyckan att bli 100! Eller lyckan att vara frisk så länge.

Jag läser i Pensioner och Förmåner att man i Danmark höjt ”folkpensionsåldern” till 67 år. Vi har ju också i Sverige en möjlighet att jobba vidare till 67 års ålder. Just nu ligger väl den genomsnittliga pensioneringsåldern på drygt 63 år om man bortser från förtidspensioneringar och avtalspensioneringar.

Vår folkpension, garantipensionen, blir inte större för att vi jobbar vidare efter 65 år, så det finns ingen större drivkraft för dem med låga pensioner att skjuta på pensioneringen. Men de flesta av oss har numera tjänat in till inkomstpension så för oss är varje års senare pensionering välgörande för plånboken. Inte pensionsrätterna så mycket i sig, utan det faktum att pensionskapitalet ska delas upp på färre år. Pensionsmyndigheten har ju räknat på vad detta betyder. Den som är född 1980 behöver jobba till 68 års ålder för att få den pensionsgrad, i förhållande till livsinkomsten, man räknade på när man tog fram nya pensionssystemet. Det är år 2048.

Att man från politikerhåll nu tillsätter utredningar för att se om pensionsåldern ska höjas ytterligare är helt onödigt. Det kan politikerna som är ansvariga om 15 år ägna sig åt. Det kommer naturligtvis att behövas. Och blir det inte lag så kommer individerna själva att upptäcka att de måste jobba längre. Det kommer att synas i orange kuvertet. Då är det bra om rätten att jobba längre också finns. Men idag är det en överloppsgärning.

Sätt istället till alla klutar för att få ungdomarna i arbete tidigare. De första åren är minst lika viktiga och det är där dagens problem finns! Här kan politikerna bädda för att öka efterfrågan på yngre, mindre erfaren, arbetskraft.

Politiker vill få oss att arbeta fler år? Visst behövs det, men de kan prioritera att lägga utredningsresurserna på rätt åldersgrupp!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank