Hej, Det är väldigt osäkert hur räntan kommer att utvecklas de kommande åren beroende på det läge som råder i omvärlden och inte minst i Europa. Bolåneräntorna kommer troligen även att påverkas av hur statsfinansiella krisen i Grekland utvecklas, vilket kan medföra högre riskpremier. Så en ränteutveckling som känns rimlig idag kanske inte stämmer alls om ett halvår. Men Riksbanken gör prognoser över hur de tror att reporäntan kommer att utvecklas de kommande åren. Reporäntan påverkar i sin tur tremånaders boränta i stor utsträckning. I deras senaste prognos kommer de att stegvis höja reporäntan. Om två år, om prognosen stämmer, kommer den i så fall att ligga knappt 2 procentenheter högre än idag. Det skulle innebära att tremånaders boränta landar på 5-6 procent. Boränta med treårs bindningstid kan ligga runt 6 procent. Men som sagt det är osäkert läge.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar