Hur olika sparprodukter fungerar styrs ofta av lagar. För kapitalpension gäller att utbetalning i normalfallet måste ske under minst fem år. (Det kan vara kortare tid om det är några år före 65-årsdagen.) Vad som gäller i ditt fall går inte att bedöma utifrån det du skriver här. Du behöver ta kontakt med telefonbanken eller ett bankkontor för att få hjälp att reda ut detta.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank