Det är svårt att lämna någon generell rekommendation eftersom behovet av uppföljning bl a beror på hur dina pensionspengar är placerade, stabiliteten på finansmarknaden, konjunkturläget, ditt eget intresse o s v. Under alla omständigheter är det bra att se över sitt val då och då och en gång per år kanske kan ses som ett minimum. Kanske kan du göra det till en rutin att se över ditt val varje månad i samband med att du betalar dina räkningar.

Anne Lydén
Pensionexpert
KPA Pension