I senaste numret av Riksdag och Departement går man återigen ut med braskande rubriker efter en analys byggd på icke fullständiga beräkningar. Tre av fyra pensionssparare är förlorare! Man hävdar alltså att den som sparar avdragsgillt och har en inkomst under gränsen för statlig skatt förlorar på sitt sparande eftersom jobbskatteavdraget har medför sänkt marginalskatt på lön, medan marginalskatten på pension är flera procentenheter högre. I artikeln jämförs vad 500 kronors sparande ger i sänkt skatt med vad 500 kronor i högre pension ger i höjd skatt. Det är bara det att under spartiden finns också en skatteskillnad, nämligen avkastningsskatten jämfört med vanliga kapitalskatten. Man behöver inte spara med hög risk för att det ska ge bättre utfall jämfört med om man sparar i en fond där alla värdestegring på slutet beskattas med 30 procent. Trots marginalskatteskillnaden.

För den som är ung och sparar på lång sikt kommer förutsättningarna att förändras många gånger. Regler för skatter och pensionssystem består inte för all framtid. Det vet vi av historien. Därför kan man inte utgå från ett statiskt resonemang.

Däremot kan jag tycka att man kan fundera över riskerna med att förutsättningarna kan förändras till det sämre, till exempel att kommunalskatterna höjs. Och inte satsa allt på en häst, utan att sprida sparandet på olika sparformer! Är du 55+ och funderar på att öka på eller påbörja ditt sparande till pensionen kan du lika gärna välja att spara i vanliga fonder eller på annat sätt. Det måste inte nödvändigtvis vara ett avdragsgillt sparande, då det är ett sparande under en begränsad tid.

Att dra slutsatsen att man nu ska sluta spara avdragsgillt om man inte har hög inkomst är helt enkelt en förhastad slutsats!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank