Om arbetsgivaren inte avsätter någon tjänstepension så finns möjligheten att sätta av 35 % av inkomsten + 12 000 kr, dock max 10 prisbasbelopp+ 12 000 kr i avdrag per år.

Annars är det 12 000 kr som är maximalt avdrag.

Hälsningar Katarina