Svaret på din fråga baseras på att du med efterlevandeskydd menar återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet vid dödsfall betalas ut till efterlevande. Återbetalningsskydd minskar din egen ålderspension något genom att ditt pensionskapital inte tillgodoräknas arvsvinster. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer individuell information.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension