Hej, det låter som du har ett bra buffertsparande om du är ensamstående och bor i lägenhet. En målsättning för ett buffertsparande kan vara mellan en och två månadslöner innan skatt, beroende på familjesituation, dyr bil och vilken typ av boende du har. Du kan fundera på vilka typer av plötsliga utgifter som du kan få och hur stora de kan bli. Går bilen exempelvis sönder samtidigt som du måste rotfylla en tand kan du snabbt behöva flera tusenlappar. Bor du i ett hus kan mer hända som ger plötsliga utgifter. Har man barn så behöver bufferten vara ännu större.

Det är också en trygghet att ha ett buffertsparande om inkomsten skulle minska under en period, beroende på exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Då finns säkerheten att kunna dryga ut inkomsten under en tid.
Om du nu tycker att ditt buffertsparande är uppfyllt är det bra med ett mer långsiktigt sparande. Du kanske vill skaffa större bostad eller ett hus i framtiden och då är det bra med en egen kontantinsats eller vill spara till något annat som kräver sparkapital. Det är också viktigt att sätta av en summa för pensionen.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar